SOUTHEAST Rankings - Jan. 2, 2014
SOUTHEAST Singles Rankings - Jan. 2, 2014
     
Rank Player School
1 Austin Smith Georgia
2 Stephane Piro Florida
3 Ben Wagland Georgia
4 Benjamin Lock Florida State
5 Nathan Pasha Georgia
6 Nick Wood Georgia
7 Elliott Orkin Florida
8 Maxx Lipman Florida
9 Sasha Gozun South Florida
10 Florent Diep Florida
11 Nathan Rakitt  Georgia Tech
12 Michael Alford Florida
13 Garrett Brasseaux Georgia
14 Jordie Vives Florida Gulf Coast
15 Wilfredo Gonzalez Miami
16 Christian Gonzalez Mendez Florida State
17 Norbert Nemscek North Florida
18 Michael Rinaldi Florida State
19 Diego Soto Miami
20 Henrique Tsukamato Miami
     
     
SOUTHEAST Doubles Rankings - Jan. 2, 2014
     
Rank Doubles Team School
1 Benjamin Lock/Marco Nunez Florida State
2 Oliver Pramming/Ignacio Gonzalez-Muniz South Florida
3 Ben Wagland/Hernus Pieters Georgia
4 Gordon Watson/Elliott Orkin Florida  
5 Maxx Lipman/Stephane Piro Florida 
6 Nathan Rakitt/Cole Fiegel Georgia Tech
7 Hernus Pieters/Nathan Pasha Georgia
8 Dominic Cotrone/Blake Davis Florida State
9 Florent Diep/Michael Alford Florida
10 Cristian Gonzalez Mendez/Jose Gracia Florida State

Additional Information